Hopp til innholdet

DisiplineR

Utøverne til MOOW kommer fra tre ulike disipliner, der alle regnes som actionsporter. Disse er trial, parkour og MTB/BMX freestyle.

På denne siden kan du lese mer om våre disipliner.

En av MOOWS disipliner: trial

TRIALSYKLING

Hva er trial?

Trial (også biketrial sykkeltrial eller trialsykling) er en sykkelgren der målet er å sykle opp, over, mellom og ned fra ulike hinder. Hindrene kan være alt fra en murkant i byen til en steinrøys i skogen.

Konkurranser

I en konkurranse skal man sykle flere hinderløyper, som kalles seksjoner, hvor målet er å fullføre uten å berøre bakken eller hindrene med annet enn dekkene på sykkelen. Hver seksjon er delt inn i seks sektorer, hvor man får 10 poeng for hver sektor som forseres feilfritt. Klarer man å fullføre hele seksjonen feilfritt, oppnår man dermed den maksimale poengsummen på 60 poeng. I hver seksjon har man maksimalt to minutter på å fullføre, og det blir som oftest syklet seks ulike seksjoner to eller tre runder i et normalt trialritt.

Utenfor konkurranse

Utenfor konkurranse, er målet å forsere hinder med ulike teknikker, men oftest kun ett eller et par hinder om gangen. Fokuset er på teknisk perfeksjon, spenst, presisjon og balanse. I underdisiplinen streettrial blandes i tillegg inn elementer fra BMX Freestyle og BMX Flatland, hvor triks, kreativitet og flyt er like viktig som det trialtekniske.

Trial er å regne som en livsstilsidrett, og mange driver helt utenfor konkurranser og organiserte former.

En av MOOWS disipliner: parkour

PARKOUR

Hva er parkour?

Parkour er en aktivitet der utøverne bruker ulike teknikker, for eksempel klatring, løping, hopping og balansering, for å komme seg fra et punkt til et annet. Parkour omtales både som en aktivitet, bevegelse og livsstil.

Traceurs

Utøverne kalles traceurs, og benytter seg av fysiske hinder som dukker opp underveis, som benker, trær, tak, gelendre, steiner og trapper, for å komme seg mest mulig effektivt frem.

To navn, ikke to disipliner

I stilen freerunning legges det mer vekt på triks og akrobatikk, men ordene ‘parkour’ og ‘freerunning’ brukes ofte om hverandre. Det er i realiteten samme sport, med to ulike navn. Freerunning var opprinnelig ment som den engelske oversettelsen av det franske order parkour.

En av MOOWS disipliner: MTB/BMX freestyle

MTB/BMX FREESTYLE

Hva er BMX freestyle?

BMX freestyle er en sykkeldisiplin hvor man utfører triks på BMX-sykler. Gjør man det på terrengsykler, kalles det MTB Freestyle. BMX Freestyle er delt inn i flere underdisipliner, men det er hovedsakelig parkdisiplinen som utøves av MOOWS utøvere i et show.

Parkdisiplinen

I parkdisiplinen sykler man på hopp og buer, hvor målet er å utføre triks i lufta. Målet er å gjøre disse triksene med høyest mulig vanskelighetsgrad, mest mulig stil og med de største svevene. Populære triks er superman, no hander, tailwhip, barspin, 360, backflip, frontflip og flair. Man kan også kombinere triks for å øke vanskelighetsgraden, som 360 tailwhip eller backflip barspin.

To disipliner, bare hjulstørrelsen skiler

Forskjellen på MTB og BMX freestyle er syklene, ikke triksene. MTB har store hjul (oftest 26″), mens BMX har små hjul (oftest 20″). Ekvivalenten til parkdisiplinen i MTB Freestyle kalles slopestyle, hvor man kjører en linje med hopp, dropp og buer nedover en bakke. Elementene lages oftest av jord eller trevirke.

Både konkurransedisiplin og livsstilsidrett

BMX/MTB Freestyle kan både være en konkurransedisiplin og en livsstilsidrett. De fleste utøvere i sporten gjør den uten å delta i konkurranser. BMX Freestyle Park er en OL-gren.

ØNSKER DU show med en eller flere av våre disipliner?

Vi tilbyr en rekke ulike showpakker som du kan velge mellom. Hver pakke er satt sammen av ulike konstellasjoner av utøvere og disipliner.

MOOW samarbeidspartnere